2007

Verkkojuttu 1/2007: Laista pelastus lohelle ja taimenelle

Vaelluskalalaista toivotaan pelastajaa lohi- ja taimenkannoille. Julkisuuteen asian ensimmäisen kerran esitti Lapin maaherra Hannele Pokka eduskunnassa 10. marraskuuta 2006 järjestetyssä lohiseminaarissa.

 Nykyisellä lainsäädännöllämme on pelastettu monta eläinlajia. Metsästysasetuksella on vuodesta 1993 lähtien kielletty Suomessa metsästetyn metson ja teeren kauppa. Tämä kielto yhdessä riistanhoitopiirien tekemien rauhoitusten ja rajoitusten kanssa on pelastanut metso- ja teerikantaa. Samaa toivotaan vaelluskalalaista lohen ja taimenen suhteen.

Mitä vaelluskalalaki voisi sisältää? Lain tulisi koskea kaikkia Suomen lohi- ja taimenkantoja niin merellä kuin sisävesillä. Lisäksi laki voisi koskea myös muita vaelluskaloja.

Vaelluskalalain tulisi sisältää yleiset määräykset pyydysten käyttämiseen niin merialueella kuin sisävesilläkin. Ruotsi teki meritaimenen suojelemiseksi päätöksen kieltää merellä kaiken verkkokalastuksen alle kolmen metrin syvyisissä vesissä. Tämän suuntainen päätös voisi olla Suomenkin meritaimenkannoille hyväksi.

Verkkokalastusrajoituksia tarvittaisiin kutujokien suualueilla, olivat sitten kyseessä suolaisen tai makean veden kudulle nousevat kalat. Itse kutujoissa tulisi vaelluskalojen turvaamiseksi asettaa muiden kalojen pyyntiin verkoille lanka- ja silmäkokorajoitukset ja loppusyksylle totaalinen verkkokalastuskielto.

* * *

Pohjanlahden rannikolla epäillään vaelluskalalain lopettavan lohen ja taimenen merikalastuksen kokonaan. Tästä ei ole kyse, vaan kalastus mitoitettaisiin kalakantoihin tavoitteena elinvoimaisten vaelluskalakantojen säilyttäminen ja vahvistaminen. Jos jonkin lain piiriin kuuluvan lajin osalta tapahtuisi odottamatonta heikentymistä, voitaisiin kalastusta rajoittaa ja korvausten maksaminen rajoituksista kärsiville olisi helppoa ja oikeudenmukaista.

Vaelluskalalaki tekisi lain piiriin kuuluvien kalalajien ammattimaisesta pyynnistä ja ennen kaikkea myynnistä lisenssinvaraista toimintaa. Ammattikalastaja, jonka elinkeinonharjoittamiselle näillä kalalajeilla on suuri merkitys, voisi saada tietyn suuruisen kiintiön (lisenssin) kalojen pyytämiseen ja myymiseen.

Tällä tavalla saataisiin suurin todellisia ammattikalastajia kiusaava vaiva pois eli ns. harmaakalastus, joka moninkertaistaa markkinoille tulevan saaliin määrän ja ennen kaikkea polkee arvokkaista vaelluskalakannoista saatavan hinnan alas. Harmaakalastuksella tarkoitan sivutoimi- ja harrastelijakalastajia, joiden toimeentulo ei ole kalastuksesta riippuvainen. Suomessa pääsee ammattikalastajaksi, jos kalastuksesta saatavat tulot ovat 15 % kokonaistuloista. Naapurimaassamme Ruotsissa vastaavan osuuden tulee olla 50 %.

* * *

Lohen ja taimenen alkuperän toteamiseksi myytävät kalat merkittäisiin siten, että pyytäjä, aika ja paikka olisivat tarkastettavissa aina ostohetkeen saakka. Tämä ei ole nykyaikana ongelma ja nykytekniikalla voitaisiin samalla varmistaa kylmäketjun katkeamattomuus. Myönnettävät pyynti-/myyntilisenssit tietenkin mitoitettaisiin aina kulloiseenkin kannan vahvuuteen.

Muualla maailmassa, paitsi Itämeren piirissä, tällaiset hankkeet ovat jo arkipäivää. Siellä käytetään suuria rahamääriä kalakantojen palauttamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Meillä Suomessa vain käytetään suuria rahamääriä vaelluskalakantoja heikentävien pyyntimenetelmien kehittämiseksi ja kannattamattomien meri-istutusten jatkamiseksi.

Vaelluskalakantojen palauttaminenkin voitaisiin taata vaelluskalalailla. Padottujen jokien kalatiehankkeiden toteutus tulisi velvoittaa ja muulla tavoin tuhottujen vaelluskalakantojen palauttaminen tulisi myös toteuttaa vaelluskalalailla.

Nämä esittämäni asiat ovat vain omia mielipiteitäni. Näillä esityksillä turvataan myös kestävään käyttöön perustuva ammattikalastus ja muiden kalalajien perinteinen kalastus. Jos nyt ei tehdä jotain päätöksiä ja pian, on edessä tilanne, jolloin vaelluskalakantojen suojelemiseksi joudutaan kieltämään niiden pyynti ja myynti kokonaan ja samalla monen muunkin kalalajin, vaikka niiden kanta ei sitä yksistään vaatisi.

Vaelluskalalain puolesta ja Suomen lohipolitiikan suunnan muuttamiseksi on vuoden alusta aloitettu adressin kerääminen. Adressi on tarkoitus luovuttaa vielä helmikuussa nykyiselle hallitukselle ja myöhemmin keväällä uudestaan uudelle hallitukselle.

Ruotsissa koiraihmisten katsottiin vaihtaneen hallituksen. Suomessa riittäisi kalamiesten aikaansaama hallituksen kalastuspolitiikan muuttaminen, tarvittaessa vaikka hallitusta vaihtamalla.

Luonnon lohen puolesta!

Simo Pöyhtäri
puheenjohtaja
Tornio-Muoniojokiseura ry
(Perhokalastus 1/2007)