Kuinkahan sen Tenon kanssa käy

Menneen kesän kalastuskausi Tenolla sujui vielä vanhaan malliin, niin sääntöjen kuin lohienkin suhteen. Rannalta perhokalastavat saivat kaloja perhoihinsa vaihtelevasti, kuten aina ennenkin. Vedenkorkeuden vaihtelut toki hankaloittivat kalastusta, mutta niin pitääkin, jotta lohet pääsevät etsimään nousuhuumassaan niitä elintärkeitä kutuseutujansa.

Mielenkiinto kohdistuu nyt ensi- ja seuraaviin vuosiin. Tenon Suomen ja Norjan välinen sopimus pääsee eduskuntakäsittelyyn vielä tämän vuoden puolella. Tosin maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaisella on vielä sanottavaa asiaan, jos on.

Valtioitten välisessä neuvottelutuloksessa vähennetään oleellisesti kalastuspainetta etenkin matkailukalastajien osalta sekä kalastuskautta että vuorokauden tuntimääriä nipistämällä. Lisäksi matkailukalastajille myytävien lupien määrää vähennetään ratkaisevasti.

Neuvottelutulosta on haettu lohen suojelun nimissä. Kuitenkaan ei tiedetä, mitä tuleva sopimus lohen kannalta merkitsee. Enpä usko, että kuolleisuus vähenee, koska onnelliset, jotka lupia saavat, kalastavat todennäköisesti koko lupa-ajan.

Lohen kannalta paras ratkaisu olisi ollut kaikkia koskeva saaliskiintiö. Verkko-ja patokalastukseen selkeä kausikiintiö ja matkailukalastajille joko vuorokausi- tai kausikiintiö. Yhden lohen vuorokausikiintiö Tornionjoella ja Simojoella on toiminut hienosti. Jokiin on noussut lohta aiempaa paremmin, joka on tiennyt myös matkailukalastajien määrän kasvamista. Tenolla voi käydä pahan kerran toisinpäin.

Toivottavasti ministeri ottaa asian esiin, ja laittaa virkamiehet vielä töihin.

 

 

Veli-Matti Saksi

 

Perhokalastus 4 /2016 lehtipisteissä


Hyrynsalmen Syväjoki

Operaatio viiskytsenttinen harri

Erkki Vaalama in memoriam

Erkki Vaalaman Teno-sarja

Vantaanjoki, osa 2:
Ruutinkoskelta Pitkäkoskelle

Dame Juliana Berners ja
tutkielma onginnasta

Mikko Junttila ja PS-perho

Stjördalselvalla kesällä 2016

Lohireissu Byskelle

Perhokalastuksen SM-kulta
Olli Erikssonille

Perhon henki