2007

Verkkojuttu 2/2007: Elävä legenda: Juutuanjoki

Juutuanjoki herättää monia mielikuvia: Inarista nousevan suuren taimenen lemmenpesä, isojen harrien kotivesi. Sitä on Juutua vielä tänä päivänäkin.

Juutuanjoki alkaa Solojärvestä ja on noin 12 kilometriä pitkä ja laskee noin 26 metriä alempana Inarinjärveen. Se kerää vetensä laajalta alueelta valuma-alueen ollessa 869,83 neliökilometriä.

Teksti ja kuvat: Ari Savikko
Tällaisesta Juutuan taimenesta moni perhomies unelmoi.Taimen asustaa syntymänsä jälkeen Juutuassa 3-5 vuotta, minkä jälkeen joki alkaa käydä sille liian pieneksi ja se vaeltaa smolttina Inarinjärveen syönnökselle. Järvellä taimen kasvaa ja saavuttaa kutuiän 1-3 järvivuoden jälkeen. Syönnösaluetta sillä riittää, sillä Inarinjärvi on 1043 neliökilometrin laajuinen.

Taimen syö muikkua, piikkikalaa ja Inarinjärven hidaskasvuista siikaa, reeskaa. Ensimmäisen järvessä vietetyn vuoden jälkeen taimen on hieman alle kilon painoinen, toisen vuoden jälkeen jo 1,5-2 -kiloinen ja kolmannen järvivuoden jälkeen 2-5 -kiloinen. Yksilöiden välillä on suuria kasvueroja. Juutuanjoen taimen on kuitenkin Inarinjärven taimenista nopeakasvuisin.

Syksyllä on edessä häämatka syntymäjokeen. Nousu kudulle alkaa elokuun toisella viikolla ja on kiivaimmillaan syyskuun ensimmäisillä viikoilla. Jokeen nousevat kalat ovat keskimäärin 2-3 -kiloisia, mutta joka vuosi saadaan useita yli 5-kiloista ja suurimmat painavat yli 7 kiloa.

Vain perhokalastusta

Vapakalastajat "löysivät" Juutuanjoen 1930-luvulla. Sana suurista taimenista kulki kalamiesten keskuudessa ja Juutua sai vakiokävijänsä. Hiljaistakin Juutualla on ollut, sillä joki oli kokonaan rauhoitettu vuodet 1963-71.

Nykyään Juutuanjoen kalastuskausi on 1.7.-31.8. Ulkopaikkakuntalaisille myydään vain perhokalastuslupia ja niitäkin rajoitetusti. Alakoskelle myydään 5 lupaa/vuorokausi ja yläosalle 10 lupaa/vuorokausi. Heinäkuussa pääasiallinen saaliskala on harjus, mutta myös joitakin taimenia saadaan. Harjuksen keskikoko on 300-500 grammaa, mutta yli kilon harjuksetkin ovat mahdollisia. Hyvää harjuksen pyyntialuetta löytyy Haapakoski-Saukkoniva väliseltä alueelta.

Laurin päivän (elokuun 10.) aikoihin ovat ensimmäiset taimenet nousseet Inarinjärvestä jo Haapakoskelle asti. Iltojen pimetessä nousijoiden määrä kasvaa ja parasta taimenen pyyntiaikaa on elokuun viimeinen viikko.

Yö on perinteistä taimenen pyyntiaikaa Juutualla ja päivällä onkin monesti jokivarressa hiljaisempaa. Suurin osa taimenista saadaan pimeän aikaan, mutta päivälläkin voi päästä kokemaan Juutuan taimenen voiman.

Tummat perhot

Taimenen pyynnissä Juutualla on käytetty perinteisesti tummia perhoja. Tämä johtuu osittain siitä, että pyynti on ajoittunut myöhäiseen iltaan ja yöhön, mutta kyllä mustat perhot pettävät taimenia myös päivällä. Myös leechit ja putkiperhot ovat Juutuan taimenen mieleen, ja sidokset saavat olla mielellään kookkaita.

Tunnetuimpia Juutuan perhoja ovat Juutuan Yö ja Morottaja, jonka synnystä kertoo Lauri Arrela kirjassaan "Vielä syttyvät nuotiotulet Juutuan rannoilla" seuraavaa: "Olin aina luullut, että lohiperho Morottaja olisi Ranta-Antin muistoja (Antti Morottaja), mutta nyt kuulin, että joskus, mainitun Ahomaan kanssa reissussa ollessaan Antti (Valle) remontteerasi alun perin Thunder and Lightningistä liiat pois ja tästä tuli Morottaja. Nimi pitäisi olla Valle, tai minun mielestäni Kiia, mutta Ahomaa oli sekoittanut nimet."

 Alakosken kalastusalue on varsin lyhyt mutta tuottoisa.


Juutuan kosket

1. Alakoski on joen alin koski. Sen rauhoitusalue alkaa koskenniskalta ja kalastusalue on varsin lyhyt. Siinä on kuitenkin useita hyviä taimenen ottipaikkoja. Kalastusalueen pienuuden takia varsinkin syksyllä parhaat paikat ruuhkautuvat jonkin verran, mutta mitään suuria ruuhkia ei ole. Alakoskelle myydään lupia ulkopaikkakuntalaisille vain viisi lupaa/vrk. Lupia ei voi varata ennakkoon. Niitä myydään Inarin kirkonkylällä sijaitsevasta Siidasta ja Metsähallituksen Ivalon palvelupisteestä.

2. Saarikoski ja Jäniskoski ovat rauhoitettuja.

3. Haapakoski-Saukkoniva on joen suosituinta kalastusaluetta. Se kuuluu 10 lupavuorokauden alueeseen. Lupien ennakkomyynti alkaa 6.2.

Alueella on paljon kalastettavaa, eikä se ruuhkaudu yhtä helposti kuin Alakoski. Haapakoskella on myös Metsähallituksen vuokratupa ja vanha kalastuksenvalvojan maja, joka toimii päivätupana. Sen pihalla on myös tulipaikka. Täällä näkee varmimmin "Juutuan Yön soutajia".

4. Ritakoski on Juutuan vauhdikkain koski. Se kuuluu 10 lupavuorokauden alueeseen. Täältä löytyy myös tulipaikka. Ottipaikat sijaitsevat kosken alapuolella olevan saaren luona. Myös niskalla on ottipaikkoja. Virta on niskalla kuitenkin niin kova, että siellä kalastaminen on turvallista vain vähän veden aikaan.

5. Yläniva on lyhyt ja kapea kovavirtainen alue, jossa on selvät ottipaikat. Kuuluu 10 lupavuorokauden alueeseen. Löytyy myös tulipaikka.

6. Jurmukoski on yksityistä vettä, eikä siihen myydä lupia.Juutuanjoki-info

Metsähallituksen Villi Pohjola kalastuspaikka nro 1578. Pituus noin 12 km. Alkaa Solojärvestä ja laskee Inarinjärveen Inarin kirkonkylän kohdalla. Juutuanjoen valuma-alue 869,83 neliökilometriä.
Kalastuskausi: 1.7.-31.8. Kalastusvuorokausi alkaa klo 18.00.
Lupahinnat: 10 e/3 h, 19 e/vrk, 65 e/viikko. Alle 18-vuotiaat saavat luvista 50 % alennuksen.
Sallitut kalastustavat: ainoastaan perho ilman heittopainoa.
Luvat: Lupia myydään ylemmälle kalastusalueelle 10 kpl/vrk (ennakkomyynti alkaa 6.2.) ja alemmalle kalastusalueelle 5 kpl/vrk (ei voi varata). Lupia voi ostaa ainoastaan Ylä-Lapin Luontokeskus Siidasta (puh. 0205-647 740) Inarin kirkonkylältä ja Metsähallituksen asiakaspalvelupisteestä (puh. 0205-647 701) Ivalosta.
Lisätietoja internetistä: www.villipohjola.fi


(Perhokalastus 2/2007)