2004

Verkkojuttu 2/2004: Vihavuodenkosken kuulumisia

Hämeessä, Hauhon ja Luopioisten rajamailla sijaitsevan Vihavuodenkosken viimevuotisesta kalastuskaudesta jäi päällimmäiseksi mieleen ennätyksellisen alhaalla ollut vesi. Kosken lähettyvillä pitkään asuneet asukkaat eivät muistaneet vastaavaa nähneensä. Pahimmillaan vesi oli yli metrin normaalia alempana.

Teksti ja kuvat: Pasi Visakivi

Viime kesän huonosta vesitilanteesta huolimatta koskessa asusti jälleen komeita kaloja. Tässä loppukesällä ruskeaan larvaan ottanut 63-senttinen, pulska luonnontaimen.Huhtikuussa 2003 ennen kalastuskauden alkua päätettiin muuttaa hieman kalastussääntöjä veden vähyyden vuoksi. Kalastajamäärää pienennettiin ja lupien hintoja alennettiin. Nämä muutokset saivat paljon kiitosta kalastajien taholta. Vesi nousi hieman kesäkuussa, mutta syksyä kohden tilanne jälleen huononi. Tällä hetkellä (tammikuu 2004) vesitilanne on parantunut huomattavasti ja on vuodenaikaan nähden lähes normaali.

Kuivuus antoi aihetta epäillä, onnistuisiko taimenen kutu ja selviäisivätkö mätimunat ankaran talven yli. Sähkökoekalastus kuitenkin osoitti, että poikasia oli kuoriutunut, joten pelko osoittautui turhaksi. Tosin 0-vuotiaiden poikasten määrä ei ollut kovin suuri.

Vaikeista olosuhteista huolimatta koski oli jälleen kalastajien suosiossa. Tieto kosken suurista ja kauniista taimenista on levinnyt ympäri Suomea. Ennakkomyynti alkoi huhtikuussa totutun vilkkaana. Touko- ja kesäkuun luvat myytiin parissa tunnissa ja yhdessä päivässä oli myyty suurin osa koko kauden luvista. Koskikahvilassa pidettiin jälleen yllä peruutuspaikkojen jonotuslistaa, jossa oli noin 30 kalastajan yhteystiedot. Moni heistä pääsikin kalastamaan koskelle, sillä peruutuksia tuli kauden aikana joitakin. Kaikkiaan koskella kävi 270 kalastajaa.

Huippusaaliit

Suurempien taimenien osalta vähävetinen Vihavuosi yllätti kalastajat myönteisesti. Saaliin osalta viime kausi oli toiseksi paras kautta aikojen, joten olosuhteisiin nähden tulos oli huippuluokkaa. Yli 60-senttisiä taimenia saatiin viisi kappaletta. Koskessa asusti jälleen koko kauden runsaasti 50–59 -senttisiä taimenia. Niitä saatiin kaikkiaan 56. Koskesta onkin todennäköisempää saada yli 50:n kuin yli 40 sentin luonnontaimen.

Myös alle 40 sentin luonnontaimenia saatiin mukavasti. Koskeen istutettiin keväällä vaellusikäisiä taimenenpoikasia, jotka merkittiin rasvaevän leikkauksella. Moni kalastaja ei vain huomannut tätä eväleikkausta ja merkitsi saalispalautelomakkeeseen saamansa pienen istukastaimenen luonnonkalaksi. Tämä aiheutti saalistilastoihin pienen vääristymän alle 40-senttisten taimenten kohdalle. Harjusten istutuksista päätettiin huonojen kokemusten perusteella luopua.

Saalispalautelomakkeen palautti kaikkiaan 208 kalastajaa, joista 76 ei saanut saalista. Varsinaisia parannusehdotuksia tuli todella vähän. Lomakkeista käy jälleen ilmi kalastajien tyytyväisyys kosken kaloihin ja ennen kaikkea tyytyväisyys sen kalastusjärjestelyihin. Valikoivan kalastuksen periaatteella toimiva Vihavuodenkoski onkin yksi Etelä-Suomen suosituimmista koskikalastuskohteista. Palautelomakkeen toiseen kysymykseen (Olivatko luvan hinta ja muut ehdot mielestäsi sopivat?) 174 vastaajaa vastasi kyllä ja vain kaksi vastasi ei.

Kalastus 2004

Tulevan kalastuskauden 2004 kalastussäännöt pysyvät lähes ennallaan. Kalastuslupien hinnat palautettiin ennalleen, kun vesitilanne parani. Saaliskiintiö pienennettiin yhteen lohikalaan/kalastuslupa. Kalastajakiintiöt ovat vuonna 2004 seuraavat: koko kosken lupa 4 kalastajaa/vrk sekä vuorokausilupa 3 kalastajaa/vrk. Ennakkoon myydään vain koko kosken lupia.

Tulevan kauden lupien ennakkomyynti alkaa 19.4.2004 klo 6.00. Ennakkoon myydään vain koko kosken lupia. Lupia myy Pasi Visakivi numerosta 0400-880 478. Kalastuskauden alkaessa 1.5. lupien myynti siirtyy jälleen koskikahvilaan,  puh. 03-6547 334. Vihavuodessa pidetään edelleen yksi vuorokausi viikosta kokonaan rauhoitettuna kalastukselta.

Tuleva kautena Vihavuodessa on kalastusalan yrityksillä mahdollisuus järjestää opastuksia ja kursseja. Koko kosken lupia on voinut varata ennakkoon helmikuun alusta. Lupamäärä on rajattu kahteen vuorokauteen kuukaudessa ja niitä voi varata vain viikolle (ma-to). Luvan hinta on 200 euroa. Viikonloppujen luvat jätetään normaaliin luvanmyyntiin huhtikuulle. Varauksia otetaan vastaan numerossa 0400-880 478.

Kesäkuussa Vihavuodessa järjestetään alle 18-vuotiaille nuorille taimenen perhokalastuskurssi. Järjestäjänä toimii Vihavuosi Akatemia -hanke.

Kalastussäännöt 2004

 • Jokaisen luvan lunastaneen on jätettävä saalispalautelomake.
 • Koski on rauhoitettu 10.9-30.4. välisen ajan.
 • Vain perhokalastus on sallittu.
 • Vain väkäsettömän yksihaaraisen koukun käyttö on sallittu.
 • Kahlaaminen on kielletty 1.5.-31.5. välisenä aikana. Muulloin kahlaaminen on sallittua kolme metriä rantaviivasta.
 • Luonnontilainen taimen (rasvaevällinen) on kokonaan rauhoitettu.
 • Istutettujen taimenten, joilta rasvaevä on leikattu pois, alamitta on 40 cm.
 • Harjuksen alamitta on 35 cm.
 • Yhdellä luvalla saa ottaa yhden lohikalan.
 • Kalastajakiintiöt: Koko kosken lupa 4 kalastajaa/vrk, vuorokausilupa 3 kalastajaa/vrk.
 • Kalastusvuorokausi alkaa klo 15 ja päättyy klo 12.
 • Kalastusluvan hinta on 25 euroa/hlö/vrk, alle 18-v. 16 euroa/hlö/vrk tai koko koski 80 euroa. Luvan hinta sisältää majoituksen.
 • Etukäteisvarauksista peritään varausmaksu, joka on puolet luvan hinnasta. Varausmaksu on oltava maksettuna kaksi viikkoa ennen varsinaista kalastusvuorokautta Vihavuosi-yhdistyksen tilille. Mikäli maksua ei ole suoritettu, voidaan lupa myydä toiselle kalastajalle.
 • 6 tunnin iltakalastuslupa maksaa 11 euroa. Lupa voimassa klo 18-24. Lupaa ei voi varata etukäteen. Kyseisen vuorokauden iltaluvat tulevat myyntiin klo 12.

Taimenen perhokalastuskurssit Vihavuodenkoskella alle 18-vuotiaille nuorille lauantaina 12.6.2004 ja sunnuntaina 13.6.2004

Kurssi on yksipäiväinen ja siihen voi osallistua korkeintaan kahdeksan henkilöä. Kurssin hinta on 25 euroa/henkilö. Hinta sisältää kalastusvälineet, kalastusluvan, sidontamateriaalit ja yhden ruokailun. Kurssilaiset ovat kurssin ajan vakuutettuja järjestäjän toimesta.

Kurssilla kouluttajina toimivat Markku Kemppainen ja Pasi Visakivi. Kurssin järjestää Vihavuosi Akatemia -hanke. Lisätietoja Pasi Visakiveltä, puh. 0400-880 478.(Perhokalastus 2/2004)